Segmentering som framgångsfaktor för Apotek Hjärtat

Relevans och ökad kundlojalitet för Apotek Hjärtat.


Kund
  • Apotek Hjärtat
Datum
  • 2024-02-07
Tjänst
  • E-postmarknadsföring, Segmentering, Utifrån-in perspektiv

Med starka och lojala kundrelationer i fokus, har Apotek Hjärtat arbetat med att öka kundnöjdheten ytterligare ett snäpp för deras medlemmar i Klubb Hjärtat. Våren 2024 samarbetade Curious Mind med CRM-teamet för att ta nyhetsbrevskanalen till nästa nivå – med hjälp av segmentering.

Varför är segmentering viktigt?

Segmentering gör det möjligt att skapa upp innehåll som är relevant baserat på individuella intressen och beteenden. Resultatet blir ett mer träffsäkert innehåll, samtidigt som det på sikt kan förbättra både omsättningen och kundnöjdheten. Därför blev segmentering en prioriterad del i arbetet med att utveckla nyhetsbrevskanalen för Apotek Hjärtat.

Relevans som strategi

Syftet med segmenteringen var dels att visa upp relevant innehåll för kunderna, samtidigt som vi kunde stötta försäljningen för de prioriterade destinationskategorierna på webben. Eftersom vi visste att det var dessa kategorier som var de mest populära kunde vi skapa segmenteringar som baserades på den informationen.

I och med detta behövde vi också etablera tydliga regler för när någon ansågs vara ett segment och inte, eftersom kunderna ofta handlade i flera kategorier. Regeln utgick ifrån 'Du har köpt X produkter från kategori A' och 'Du har köpt färre än X produkter från kategori B'.

Att skapa dubbla intäktsströmmar

En viktigt del av vårt arbete var att sätta en tydlig prioritering för varje mejlutskick. Prioriteringen utgick från vilket segment kunden ingick i. Vi delade upp det i:

  • Segmenspecifika erbjudanden
  • Nyheter och medlemsspecifika erbjudanden
  • Säsongsbetonat

Proriteringen och de fasta segmenten kan i framtiden även användas för att stötta försäljningen av synlighet för leverentörer. Genom att fortsätta skapa olika segment baserat på populära kategorier kan det öppna upp möjligheten att sälja fler platser för varje segment. Samtidigt som man levererar relevanta kampanjer för Apotek Hjärtat's kunder.

"En konsult från Curious Mind gav oss den strategiska kraften att utveckla och ta våra nyhetsbrev till nästa nivå"
Anna Byberg, CRM Manager, Apotek Hjärtat

Kontakta oss