Case

Koordinering lyfte BMWs kampanjer.


Kund
  • BMW
Datum
  • 2020-12-07
Tjänst
  • Projektledning och rådgivning

Sedan hösten 2018 har vi arbetat nära BMW och bidragit till deras digitala framgång. Genom koordinering, kravställning och verifiering har vi lyft BMWs svenska marknadskampanjer.

  • Fronten på en av de senaste modellerna av BMW

Konsult som förstår digital kommunikation

BMW sökte en självgående, noggrann och digitalt kunnig produktionsplanerare som skulle jobba nära marknadschefen för att stötta i arbetet med marknadskampanjer för svenska marknaden. Där klev vår kollega Simone Karlsson in för att hjälpa till att koordinera, kravställa och verifiera marknadskampanjer.

Annonsarbete och kampanjleveranser

På BMW har man arbetat fram en väl fungerande struktur för samarbetet mellan de nordiska länderna. Simone fick goda förutsättningar att direkt sätta sig in i arbetssättet för att så snabbt som möjligt börja stötta marknadsansvariga med annonsarbete och kampanjleveranser.

Anpassa budskap och koncept

För att lyckas i uppdraget och korta startsträckan krävdes både struktur och nyfikenhet på BMWs produkter för att snabbt förstå hur vi skulle kunna avlasta marknadsteamet. Bilbranschen i stort och inte minst BMW står inför stora satsningar på elektrifierande bilar. Med satsningar likt detta tillkommer en rad kampanjer där teamet på BMW tillsammans med den kreativa byrån INGO jobbar fram budskap och koncept som ska fungera på en nordisk nivå, för att sedan anpassas till den svenska marknaden.

"Simone har fått ta allt större ansvar hos oss och har allas vårt förtroende. Hon är inte rädd att fråga, eller ta kontakt med folk och sköter till stor del kontakten med våra återförsäljare vad gäller marknadsföring."
Marie Dellbrant, marknadschef BMW

Kontakta oss