Case

Ny strategi och innehåll för KGK.


Kund
  • KG Knutsson
Datum
  • 2020-12-02
Tjänst
  • Innehållsproduktion och projektledning
Leverans
  • Content management
  • Innehållsstrategi

Det blev nytt inspirerande innehåll när en av våra talangfulla konsulter hoppade in under en föräldraledighet för att stötta fordonsföretaget KG Knutsson med strategi och content för samtliga kanaler.

  • Bil som står parkerad på snöig uppfart utanför villa

"I min roll som content manager hade jag ett omfattande ansvar för att skapa relevant innehåll till flera digitala plattformar, bidra med nya idéer och goda möjligheter att påverka utformningen för olika satsningar."
Patrick, Content manager, Curious Mind

Content Manager med fokus på text och strategi

KGK behövde förstärka sitt marknadsteam med en content manager. Det behövdes en resurs som var både skrivtung och strategisk för att skapa relevant innehåll hos företagets olika webbplatser, sociala medier, PR-aktiviteter, trycksaker och intranät. Utöver KGK:s tydliga fokus kring marknadsföring av tjänster och produkter fanns även behov av att utveckla varumärkets position inom områden som miljö och hållbarhet. Satsningar som bland annat handlade om att utveckla och konceptualisera initiativ inom etanolkonvertering eller elektrifiering av fordon.

Pernilla Schnöpf är marknadschef på KGK och berättar att Patrick kom in som en frisk fläkt i precis rätt tid.

Han slängdes in i arbetet med vår hållbarhetsredovisning för året som gått och fick direkt ta kontakt med sina nya kollegor för de olika artiklarna. Så här i efterhand så var det nog en bidragande orsak till att han imponerande fort förstod vår organisation och snabbt blev en del av vårt team. Det har varit väldigt roligt att lära känna Patrick och jag vet att fler med mig gärna ser att våra vägar korsas igen i framtiden.

Kontakta oss