Liber, struktur och best practice

Struktur och best practice för Libers nya webb.


Kund
  • Liber
Datum
  • 2022-06-02
Tjänst
  • Content Production, Consulting, and Project Management

När Liber byggt en ny webb fick vi i uppdrag att flytta och optimera innehållet, men även sätta struktur och best practice för det fortsatta arbetet med webbplatsens innehåll. Med både Libers kunder och medarbetare i fokus kavlade vår konsult upp ärmarna och klev in som innehållskoordinator i projektet.

  • Kvinna som sitter med hörlurar och skriver med penna och papper

"Genom Curious Mind fick vi en klippa till projektet! Som på kort tid satte sig in i våra system och hjälpte oss att strukturera upp arbetet. Konsulten blev snabbt en del av teamet och uppskattades för sin breda kompetens, lugn och hjälpsamma attityd."
Agnes Boberg, Liber

Under 2021 inledde Liber, som i mer än 120 år har utvecklat läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur, det omfattande arbetet med att byta webbplats. När vi kom in i början av 2022 var det dags att flytta och optimera befintligt innehåll, vilket ställde höga krav på att strukturera, sortera och revidera.

Innehållskoordinator hjälper till att sätta grunden

Vi klev in i en koordinerande roll för att se till att allt innehåll följde med och optimerades för den nya sajten. Som ett första steg strukturerade vi upp allt innehåll i en detaljerad lista – en avgörande del för att inte riskera att missa sidor vid flytt och för att få en överblick av sidor som behövde omdirigeras eller raderas. När alla sidor var kartlagda började vi arbetet med att skapa sidor med optimerat innehåll i den nya versionen av CMS:et. Vi testade nya funktioner för att kunna skapa en bra grundstruktur. Insikterna och rekommendationerna blev grunden i en användarvänlig manual, för att Liber sedan skulle kunna fullfölja arbetet på egen hand.

Resultatet – ett grundläggande och hållbart stöd

Att byta webbplats är ett stort projekt, som lätt kan kännas övermäktigt. Vi tog med trygghet oss an uppdraget och strukturerade upp innehållet och skapade en grundlig manual för den nya versionen av CMS:et. Tillsammans skapade vi tusentals nya sidor, aktiverade Libers medarbetare och förberedde dem inför det fortsatta arbetet med att flytta och optimera webbplatsens innehåll. Ett grundläggande och långsiktigt hållbart stöd, med kundens önskemål och behov i fokus.

Kontakta oss