Textcoachning för Samhall

Textcoachning för Samhall.


Kund
  • Samhall
Datum
  • 2020-12-07
Tjänst
  • Projektledning, innehållsproduktion
Leverans
  • Arbetssätt och metodik
  • Content management

Genom vår textcoachningsmodell hjälpte vi Samhall att forma affärsdrivande texter med tydliga budskap. Resultatet blev en sammanhållen tonalitet som tydliggjorde och lyfte deras erbjudande.

  • En vit pick up brandad med Samhalls logotyp
"Samarbetet med Johanna inleddes med syftet att säkerställa att samtliga nyskapade texter inom Samhall följde samma tonalitet. Att samarbetet samtidigt innebar att jag som individ fick möjlighet att utveckla mitt skrivande blev ett stort plus i kanten."
Lisa Bunne, Samhall

Utveckla varumärkets kommunikation

När Samhalls anbudsansvarige och säljstöd Lisa Bunne fick i uppdrag att uppdatera de dokument som beskrev Samhalls tjänster på ett enhetligt och affärsdrivande sätt, vände hon sig till Curious Mind. I samråd med vår copywriter Johanna Olsson beslöt de sig för att arbeta efter en textcoachningsmodell som bygger på löpande genomgång och respons av texterna på distans.

Johanna började med att sätta sig in i Samhalls tonalitetsguide och riktlinjer för all extern kommunikation. Vid första onlinemötet stämde hon av sina tankar med Lisa så att de var synkade in i samarbetet. Därefter satte de upp en tidplan och bokade in digitala responsmöten för första och andra version av texterna.

Curious Minds textcoachningsmodell

Eftersom Samhall hade ett behov av att publicera texter löpande föll det sig naturligt att sätta en process där Lisa och Johanna gick igenom texterna under längre tid. På så sätt kunde Lisa enkelt prioritera om bland texterna eller skjuta på leveransen någon vecka om annat kom emellan.

Samhall valde att arbeta efter CM:s textcoachningsmodell där Lisa skrev en första version av texten som Johanna gav respons på i syfte att lyfta Samhalls erbjudande och Lisas penna ytterligare. Därefter tog Lisa tillbaka texten till skrivbordet för bearbetning innan det var dags för en sista responsvända med Johanna.

Resultatet – en sammanhållen tonalitet

Syftet med bearbetningen var att tonalitetssäkra och stärka Samhalls erbjudande mot kund. Resultatet blev ett tiotal texter som lyfter och tydliggör deras tjänster samtidigt som de genomsyras av stolthet över det viktiga arbete som Samhall gör för kunder, medarbetare och samhället i stort.

Kontakta oss