Artiklar

WCAG och digital tillgänglighet.


Datum
 • 2022-12-16

WCAG och digital tillgänglighet kan ibland kännas som en snårig djungel att navigera i. Speciellt när olika regler gäller för olika verksamheter. Vi tar dig igenom lagarna om digital tillgänglighet du behöver hålla koll på och ger dig dessutom en WCAG-checklista att ta med dig i ditt innehållsarbete. Häng på!

WCAG – Internationella riktlinjer och krav för tillgänglig webb som används som underlag i Sveriges tillgänglighetslagar.

Webbdirektivet och DOS-lagen – Lag om att offentliga verksamheters digitala tjänster ska vara tillgänglighetsanpassade enligt WCAG:s standarder.

Tillgänglighetsdirektivet – Ett nytt EU-direktiv som slår fast att även privata verksamheters digitala tjänster ska vara tillgängliga. Tillgänglighetsdirektivet grundar sig också i WCAG och börjar gälla som lag i Sverige 2025.

WCAG ligger till grund för lagar om tillgänglighet

World Content Accessibility Guidelines (WCAG), är en lista med internationella riktlinjer för tillgängligt innehåll på webben. I Sverige utgår vi från den senaste versionen av riktlinjerna, WCAG 2.1. WCAG:s riktlinjer fungerar som ett hjälpmedel för offentliga verksamheter att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). WCAG kommer också att vara grunden för EU:s tillgänglighetsdirektiv som gäller för privat sektor.

Kriterierna i WCAG täcker allt från kodning och grafik till hur innehållet ska utformas och presenteras. WCAG är alltså ingen lag utan riktlinjer, eller standarder, som i sin tur olika lagar hänvisar till. Därför gäller WCAG både privat och offentlig sektor genom de olika lagarna som berör dem.

WCAG är viktigt för att alla ska kunna ta del av webbplatsers innehåll

WCAG finns för att alla, oavsett om man har en tillfällig eller bestående funktionsnedsättning, ska kunna ta del av webbplatser och dess innehåll. En funktionsnedsättning kan vara mer bestående som exempelvis dyslexi, färgblindhet och koncentrations- eller minnessvårigheter. Eller mer tillfällig som under tidspress, konflikt, stress eller fysisk rörelse.

WCAG:s kriterier täcker allt från hur sidan är kodad, hur texterna är skrivna och hur den är grafiskt uppbyggd, till kontraster, radavstånd, formulärsuppbyggnad och hjälpmedelsanvändning. Enligt WCAG ska bland annat texter kunna läsas av någon med lässvårigheter, bilder kunna ses av någon med färgblindhet och sajter kunna navigeras av någon som sitter på en skakig buss eller med ett sovande barn i famnen.

Krav och principer för WCAG

WCAG 2.1 har 78 krav fördelade över fyra principer för tillgänglig webb:

 • Möjlig att uppfatta – Information och komponenter ska presenteras så att de enkelt uppfattas av användaren.
 • Hanterbar – Användaren ska kunna interagera med webbplatsen.
 • Begriplig – Webbplatsens innehåll ska vara begripligt och förutsägbart.
 • Robust – Webbplatsen ska fungera oavsett vilken utrustning eller hjälpmedel som användaren har. Det kan vara exempelvis skärmläsare, punktdisplay, tangentbordsstyrning samt liten eller stor skärm.

Varje princip har tre testbara nivåer: A, AA och AAA. De olika nivåerna är vanliga att använda vid exempelvis kravställning av nya webbplatser:

 • Nivå A är den lägsta ambitionsnivån där de högst prioriterade kriterierna finns.
 • Nivå AA är grunden för tillgänglighetskraven och lagkrav i EU. I WCAG 2.1 AA ingår alltså kriterier på både A och AA-nivå.
 • Nivå AAA är den högsta ambitionsnivån i tillgänglighetsanpassningen.

Webbdirektivet och DOS-lagen gäller offentlig sektor

Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service, alltså DOS-lagen, trädde i kraft i september 2018 och har sin grund i EU:s webbdirektiv. DOS-lagen innebär att digital offentlig service ska vara just tillgänglig och gäller alla offentliga aktörer som erbjuder digitala tjänster. Den omfattar alltså

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting
 • andra offentligt styrda verksamheter
 • vissa privata aktörer som exempelvis skolor samt hälso- och sjukvård.

Lagen baseras på en särskild europeisk standard (EN 301 549 V3.2.1) som i sin tur bygger på WCAG 2.1, och slår fast att de offentliga digitala tjänsterna ska uppnå minst 50 av WCAG:s kriterier till en AA-nivå. 

DOS-lagen och webbdirektivet gäller för digitala tjänster både internt och externt, och även digitalt publicerade dokument. Offentliga aktörer är dessutom skyldiga att beskriva sitt arbete med tillgänglighet i en så kallad tillgänglighetsredogörelse. Användare ska också kunna rapportera in upplevda brister på sajten. 

Tillgänglighetsdirektivet gäller företag

Tillgänglighetsdirektivet baseras också på WCAG 2.1 och är ett EU-direktiv som börjar gälla som svensk lag 28 juni 2025. Lagen innebär att vissa privata aktörers tjänster och produkter ska vara tillgängliga. Det gäller bland annat:

 • e-handel
 • kommunikationstjänster
 • banktjänster
 • datorer och smartphones.

Det finns också krav på att kundtjänst och andra stödtjänster ska kunna ge information om tjänsten eller produktens tillgänglighet – givetvis på ett tillgängligt sätt.

Trots att tillgänglighetsdirektivet främst riktar sig till privata aktörer kan det vara klokt av offentliga verksamheter att sätta sig in i vad som gäller. Det för att vara säker på att de produkter och tjänster man köper in uppfyller tillgänglighetskraven och WCAG. 

Tillgänglighetsdirektivet börjar gälla 28 juli 2025, så det är hög tid att fila på ditt tillgänglighetsarbete redan nu! 

WCAG-checklista för webbredaktörer

Nu har du koll på vilka lagar och regler som gäller – men vilka är egentligen WCAG:s kriterier? Vi ger en snabb, men säker, checklista som hjälper dig att bocka av några av dem redan nu. 

 • Skriv klarspråk
  Genom att ha klarspråksprinciperna i bakhuvudet när du skriver kommer du långt när det gäller ditt skriftliga innehåll.
 • Undvik PDF:er (om du kan)
  När det kommer till webben är det alltid bäst att publicera ditt innehåll i HTML och (så långt det går) undvika PDF:er.
 • Skriv förklarande alt-texter
  Se till att de bilder du publicerar har förklarande alt-texter så att ditt visuella innehåll kan läsas upp av en skärmläsare.
 • Använd undertexter i ditt rörliga material
  När du publicerar ditt rörliga innehåll – se till att dina filmer har undertexter. Undertexter underlättar för alla med någon typ av hörselnedsättning och är dessutom perfekt för alla som scrollar dina sociala medier.
 • Mobilanpassa sajtens innehåll
  Dubbelkolla alltid din sajts responsivitet så att ditt innehåll är enkelt att uppfatta på olika typer av skärmar.
 • Testa din webbplats
  Ta för vana att alltid testa din sajt med dina faktiska användare. Genom att inkludera olika funktionsvariationer i din testgrupp får du snabbt koll på hur tillgängligheten funkar och var du behöver skruva på den.

Lycka till med ditt tillgänglighetsarbete!

Kontakta oss