Artiklar

SEO – checklista för webbredaktörer.


Datum
 • 2021-04-16

Innehållet på en webbplats är den allra viktigaste faktorn när det kommer till sökmotoroptimering, eller seo som man oftast säger. Här får du checklistan som slipar ditt innehåll till SEO-perfektion.

När det gäller sökmotoroptimering (SEO) brukar man prata om tre pelare:

 • On-page SEO: innehåll, rubriker och internlänkar.
 • Teknisk SEO: laddtider, felkoder, 404- och 301-sidor och duplicerat innehåll.
 • Off-page SEO: inlänkar från andra webbplatser till din webbplats.

Som webbredaktör jobbar du främst med on-page SEO, det vill säga innehållet på webbplatsen. Det är också det som vi kommer fokusera på här.

Så gör du en sökordsanalys

Det första du måste fråga dig själv är på vilka sökord du vill att Google ska hitta dig. Men hur gör du det på bästa sätt? Här får du fyra grundläggande steg som du kan använda dig av om du tillexempel ska välja nyckelord för en enskild sida som du ska skapa.

Steg 1. Välj ut några nyckelord

Utgå från vilka sökord du tror att era kunder eller besökare kommer använda när de söker efter ditt innehåll. Har du e-handel, ta reda på vilka sökord potentiella kunder brukar använda när de söker efter det som du säljer.

Steg 2. Kolla upp relevansen

Gör en googlesökning på de ord ni vill synas på och fundera över följande:

 • Relevans: Vad är det för typ av innehåll som dyker upp i sökresultatet? Skulle ditt innehåll vara relevant bland sökträffarna?
 • Sökintention: Vad verkar användarna ha för intention när de söker? Vill de köpa något eller ta reda på information exempelvis?
 • Konkurrens: Har din webbplats någon chans att ranka högt här eller är sökresultatet fullt av väldigt stora webbplatser som du inte kan konkurrera mot?

Om din webbplats inte verkar vara relevant för användarna när det gäller sökordet du valt, testa med ett annat sökord. Relevans är viktigt.

Steg 3. Ta reda på sökvolymen

Inom sökmotoroptimering pratar man om hög sökvolym respektive låg sökvolym. Detta mått anger hur många sökningar som görs på ett visst sökord varje månad.

Använd exempelvis Google trends för att ta reda på sökordens volym. Vissa sökord har hög sökvolym men är svåra att konkurrera om, eftersom det redan finns så många stora webbplatser som konkurrerar om dem. Andra sökord har så försvinnande liten sökvolym att det inte är lönt att optimera för dem, även om konkurrensen är låg. Försök hitta sökord med tillräckligt hög sökvolym där ni kan vara relevanta.

Steg 4. Bestäm vilka sökord du ska fokusera på

Det är framför allt sidorna som syns på de tre översta positionerna i Googles sökresultat som användare besöker. Alltså är det smart att fokusera på sökord där ni verkligen kan ranka högt, i stället för att välja ett sökord med för hög konkurrens där ni kanske bara rankar på sidan två. Nästan ingen går nämligen vidare till sökresultatets andra sida.

On-page SEO – det är innehållet som räknas

Nu när du bestämt vilket eller vilka sökord som du ska fokusera på är det dags för det viktigaste: innehållet.

Vilka delar av texten är viktigast för SEO?

Det finns vissa delar av texten som har extra tyngd för Googles algoritm. Dessa är:

 • sidans titel <title>
 • huvudrubrik <h1>
 • underrubriker <h2> <h3>
 • punktlistor och numrerade listor <ul> <ol>
 • fetstilta ord <strong>
 • ord som kommer tidigt i ett stycke.

Eftersom Google läser sidans html-kod är det viktigt att märka upp ditt innehåll på rätt sätt. Se till att använda <h1> för sidans huvudrubrik och sedan <h2> respektive <h3> för rubriknivåerna under.

Sidtitel

Sidtiteln har som syfte att beskriva vad en webbsida handlar om.

Var syns sidtiteln? Den syns i listan av sökresultat på Google och i webbläsarens flikar.

Hur stor betydelse har sidtiteln för SEO? Sidtiteln har stor betydelse för sidans rankning på Google. Dessutom är den avgörande för att användarna ska välja att besöka just din sida i listan av sökresultat, så lägg omsorg på sidtiteln. Det är den enskilt viktigaste texten för SEO.

Hur lång bör sidtiteln vara? Titeln bör vara runt 60 tecken för att visas korrekt på Google, är den längre finns det risk att den klipps av.

Tips när du skriver sidtitel:

 • Se till att ha med företagsnamnet i titeln.
 • Inkludera de viktigaste sökorden för sidan, gärna så tidigt som möjligt i titeln.
 • Skriv sammanhängande meningar framför ”keyword stuffing” – det gör inget om du böjer sökorden.

Exempel:
“Curious Mind: Contentbyrå i Stockholm – Content marketing-specialister” är bättre än:
“Curious Mind | Contentbyrå Stockholm | Content marketing | Webbredaktörer”

Metabeskrivning

Metabeskrivningen ska ge en bild av vad besökaren kan förvänta sig när hen klickar sig vidare.

Var syns metabeskrivningen? En metabeskrivning är den text som syns nedanför sidtiteln i resultatsidan på Google, så länge Google bedömer att den är relevant för den sökning som användaren gjort. Annars väljer Google andra textsnuttar från brödtexten i stället för din metabeskrivning. Metabeskrivningen är också den text som ofta syns när någon delar en länk på sociala medier.

Hur stor betydelse har metabeskrivningen för SEO? En metabeskrivning är i sig ingen rankingfaktor, däremot är CTR (click through rate) det och genom att skriva en bra metabeskrivning ökar chanserna att besökaren klickar sig vidare från Googles resultatsida in på din sajt.

Hur lång bör metabeskrivningen vara? Texten bör vara runt 150 tecken lång för att visas korrekt.

Tips när du skriver metabeskrivning:

 • Ställ en fråga som väcker nyfikenhet.
 • Uppmana besökaren att göra något (inkludera en call-to-action).
 • Inkludera sidans viktigaste nyckelord så ökar du chanserna för att Google visar metabeskrivningen i sökresultatet.
 • Lista några USP:ar om det är passande för innehållet.

H1:or, mellanrubriker och styckeindelning

Även rubriken på sidorna är viktig ur ett SEO-perspektiv. Se till att varje sida har en h1:a (heading). Google läser en sajt uppifrån och ner så placera den viktigaste informationen först!

En h1:a väger tyngre än h2 och h3, så gör den så tydlig som möjligt och inkludera viktiga nyckelord även här. Det går bra att ha flera h2:or och h3:or på en och samma sida men det är viktigt att det bara finns en h1:a.

Tips när du skriver rubriker:

 • Inkludera de viktigaste nyckelorden i din h1-rubrik.
 • Se till att texten är lättläst och luftig.
 • Gör styckeindelningar där det passar.
 • Sätt alla underrubriker till h2:or, h3:or, h4:or och så vidare.

Alt-taggar för bilder

För att en bild ska synas i bildsöket är det viktigt att man hjälper Google på traven genom att ange i text vad bilden föreställer, en så kallad alt-text. Texten anges vanligtvis i samband med att du laddar upp bilden i ett cms. Alt-texten är också en viktig tillgänglighetsfaktor, då den visas eller läses upp för de användare som inte kan se bilder.

Se också till att ge bilderna ett beskrivande namn innan du laddar upp dem. Exempelvis är ‘inredning-vardagsrum’ ett bättre namn än ‘img_2048’ om du skriver en text om inredning.

Url:er

En url är den webbadress sidan som du skapar får. I de flesta cms kan man ange en egen url (så länge sidan inte är live) och då välja själv vad den ska heta. Tydlighet är viktigt för att Google ska kunna göra en korrekt bedömning av innehållet på sidan. Skriver du en guide om inredning är det bra att dessa ord finns med även i url:en för att besökaren ska veta på vilket innehåll man hamnar om man klickar på länken.

Riktlinjer för url:er:

 • Inkludera dina fokusnyckelord i url:en.
 • Gör url:en så kort som möjligt.
 • Se till att inte ha siffror med i adressen, till exempel curiousmind.se/nytt-blogginlagg-2
 • Använd ett bindestreck som skiljetecken mellan orden, till exempel curiousmind.se/nytt-blogginlagg i stället för curiousmind.se/nytt_blogginlagg

Internlänkar

Att internlänka betyder att man länkar från en sida på sin sajt till en annan (relevant) sida. Ur ett seo-perspektiv är det bra för att sprida sin länkkraft jämnt över sajten, från sidor som rankar bättre än andra. När du internlänkar har du möjlighet att själv ange vilken ankartext (länktexten, orden som är klickbara) du vill ha, vilket sänder signaler till Google att ”den här sidan är relevant för just de sökorden”. En ankartext bör alltså innehålla viktiga sökord som du vill att sidan du länkar till ska ranka på.

Genom att använda internlänkar gör du det också enklare för användaren att hitta annat innehåll de kan vara intresserade av baserat på var de befinner sig, till exempel relaterade inlägg i en blogg.

Teknisk SEO som du som webbredaktör kan påverka

Snabba upp laddningstiden med inbäddade filmer

Google premierar sajter som laddar snabbt. Filmfiler är väldigt stora och kan öka laddningstiden avsevärt. Därför är det bra att ladda upp dina filmer på videotjänster som Youtube eller Vimeo och sedan bädda in dem på din webbplats. Då påverkas inte sidans laddningstid av filmen.

Komprimera bilder

Även bilder kan väga många megabyte. Se till att bilderna är komprimerade för webben och inte onödigt stora, så får du ner laddningstiden.

Tänk efter innan du avpublicerar

För att undvika brutna länkar är det bra att tala om för cms:et (och Google) vilken sida som besökarna ska skickas till i stället för sidan du avpublicerar. Det kallas för att skapa en 301 redirect.

Skapa unikt innehåll

Att ha samma texter på flera sidor, så kallat duplicerat innehåll, premieras inte av Google. Men ibland behöver man ändå ha samma innehåll på flera ställen. Då är det bra att tala om för Google vilken sida som ska indexeras genom en så kallad rel=canonical-länk. I de flesta cms går det att ställa in att det automatiskt ska skapas canonical-länkar när du använder de funktioner som speglar innehåll på flera sidor.

Kontakta oss