Artiklar

Maxa webben med en effektiv mätplan.


Datum
  • 2019-10-18

Hur kan du veta att allt på din sajt fungerar som det är tänkt? Med hjälp av en genomtänkt och tydlig mätplan kan du skaffa dig koll på läget. Här får du hjälp att komma igång.

Se hur sajten presterar

En mätplan reder ut hur, vad och när du ska följa upp din webbplats. Den kan se lite olika ut men syftet är alltid detsamma. Att vägleda dig i hur din sajt presterar och hur det bör följas upp på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Alla mätplaner innehåller följande:

  • Mål – ett antal områden du vill förändra för din webbplats (till exempel ökad försäljning i din e-handel).
  • Mätpunkter (KPI:er) – både kvalitativa (till exempel intervjuer) och kvantitativa mätpunkter (till exempel beräkningar).
  • Tidsplan – en plan över när och hur mätplanen skall följas upp (till exempel kvartalsvis via en sammanfattande dashboard).
  • Dokumentation – beskrivningar över hur mätpunkterna fungerar och är uppsatta (tekniskt underlag och verktygs – och metodinformation).

Som du ser är en mätplan väldigt strukturerad och den gör det enkelt att förekomma problem. Exempelvis kanske din webbplats redan fungerar väldigt bra och uppfyller dina mål utan att du behöver göra någonting. Varför ska du då investera tid i att följa upp någonting? Jo, för det är enkelt att känna sig lugn för stunden, men då gör det också extra ont när något händer som du hade kunnat förhindra. Mätplanen gör att du får stenkoll, ger dig chans till analys och låter dig göra nedstamp i hur det går för dina mål för din webbplats över tid. Som en kostnadsfri och heltäckande försäkring helt enkelt.

Vad ska mätas eller inte mätas, det är frågan

Det största hindret på mätplansvägen är nästan alltid besluten kring vad som ska mätas. Hur det mäts har lägre prio eftersom det ofta blir löst via det analysverktyg eller mätredskap som redan finns kopplade till webbplatsen.

För att komma fram till vad som ska mätas är det vanligt att börja med att kartlägga och ifrågasätta de olika saker som går att göra på webbplatsen. Därefter ställer man frågor om mätningen kommer att uppfylla målen du har satt för din sajt. Visar verkligen antalet nya prenumeranter på mitt nyhetsbrev att mina målgrupper gillar mitt innehåll mer? Berättar ett ökat antal besök på startsidan att vi ökat vårt varumärkes trovärdighet? Är svaren nej kanske det till exempel passar bättre att förstå ditt varumärkes trovärdighet genom att prata med användarna eller titta på flera olika mätdata som kan ge dig svaren istället. På så vis plockar du även upp hur viktigt det är att kombinera olika mätpunkter för att få ut en mer korrekt mätning gällande din webbplats effektivitet.

Glöm inte de kvalitativa mätpunkterna

Många glömmer att de kvalitativa mätpunkterna är minst lika viktiga att ha med i en mätplan. Exempelvis kanske du har löpande användartester eller djupintervjuer som du vet ger dig en bra bild av användarnas attityder till din webbplats. För varje mål du sätter upp i mätplanen är det rekommenderat att vara selektiv med vad som skall mätas likväl som att ha med både kvantitativa och kvalitativa mätpunkter.

Mottot “bara för att det går att mäta så behöver det inte nödvändigtvis mätas” är en klok ledsagare när du sätter upp din mätplan.

Ifrågasätt, var envist specifik och noga med syftet av din mätning. För när det väl är dags för uppföljning är det viktigt att din mätplan inte är för komplicerat utformad. Annars blir mätningsarbetet tidskrävande och omständligt, vilket det absolut inte skall vara.

Så kommer du igång med din mätplan!

  1. Gör en nulägesanalys – undersök hur du mäter i dag, hur webbplatsen presterar och via vilka verktyg eller metoder du samlar in data.
  2. Besvara frågorna varför, vad och hur – avsätt tid för att komma fram till dina mål och varför du ska mäta, vad du ska mäta och hur. Tänk utanför ramarna. Titta på alla aspekter av din webbplats. Vad finns som kan mätas och vad vill du förändra till det bättre? Vill jag ha nöjdare kunder? Vilka delar av webbplatsen vill du utveckla och mäta för att uppnå det?
  3. Gör en tidsplan – genom att tidsplanera ser du till att du kontinuerligt följer upp hur webbplatsen presterar.
  4. Komplettera din mätplan – implementera nya mätningar om det behövs och glöm inte att komplettera din mätplan med all information om de nya mätningarna.
  5. Utvärdera resultaten – invänta nästa uppföljningstillfälle och ta med spänning del av resultatet. Kom ihåg att en noga genomtänkt mätplan kan rädda en webbplats som står på randen till undergång eftersom mätningen kan visa på sanningar du inte hade en aning om innan och, viktigast av allt, ge dig chansen att kunna agera på det.

Smidigt va? Nu har du en genomtänkt mätplan och det finns inget som kan stoppa dig från att sätta igång med mätningen av dina mätpunkter och utveckla din webbplats mot nya höjder.

Om du är intresserad av att läsa vidare om mätning och mätpunkter finns en bra guide av MODE på medium.com som tar upp fler detaljer kring hur du kan tänka och gå till väga med din mätplan.

Kontakta oss