Artiklar

UTM-tagga som ett proffs.


Datum
  • 2022-08-19

Vill du utvärdera dina annonser, följa dina kampanjer och samtidigt lära känna dina besökare bättre? Såklart du vill. Då behöver du jobba smart och strukturerat med UTM-taggade länkar. Vi lär dig hur och bjuder på en färdig UTM-mall.

En UTM-tagg är en liten bit kod som du lägger till i slutet av adressen till sidan – dess URL (förkortningen URL står för Uniform Resource Locator, eller internetadress på svenska). Den låter dig följa hur mycket trafik som dina annonser genererar. På så vis kan du utvärdera hur kampanjer och specifika annonser går och följa besökarnas beteende på din webbplats i Google Analytics.

Vilka UTM-parametrar finns och vilka ska jag använda?

Ju fler parametrar du lägger till, desto mer information kommer du att få tillgång till. Här är de vanligaste UTM-parametrarna.

Campaign source: Visar vilken källa trafiken kommer ifrån, till exempel facebook, instagram, nyhetsbrev med mera.

Campaign medium: Identifierar typen av trafik till exempel cpc (cost per click), epost, social, organiskt med mera.

Campaign name: Kampanjens namn. Gör att du kan filtrera och hitta samlade data från kampanjen i Google Analytics.

Campaign term: Visar vilken sökterm som används i en Google-ad eller betald Facebook-trafik. Använd alltså samma term som du gjort i Google Ads eller annons-setet i Facebook.

Campaign content: Beskriver innehållet i en specifik annons. Kan användas när du vill särskilja olika kreativ eller format inom samma kampanj och på så vis undersöka vad som fungerar bäst.

Var konsekvent när du använder UTM-taggar

Målet är ju att inte bara att utvärdera enskilda kampanjer, man vill förstås också jämföra dem med varandra. För att kunna gruppera resultat från olika kampanjer i Google Analytics måste de olika beståndsdelarna benämnas på samma sätt. Se därför till att vara konsekventa, till exempel genom att ha en gemensam lista med den terminologi ni kommit överens om.

Här är några enkla regler att följa.

  • Använd små bokstäver.
  • Undvik mellanslag.
  • Välj antingen bindestreck eller understreck och håll er till det ni valt.
  • Välj ett tydligt kampanjnamn.

Hur adderar jag UTM-taggar till en url?

Det finns många tjänster för att skapa UTM-taggar online, men du kan också använda en egen mall byggd i exempelvis Excel. Båda tillvägagångssätten fungerar så att du klistrar in den URL du ska sprida och fyller sedan på med parametrar. Oavsett vilket verktyg du använder börjar du med att lägga in adressen till kampanjens landningssida och fyller sedan på med parametrar. Så bygger verktyget ihop din länk med taggarna.

Som ett exempel skulle en utm-taggad version av den här artikelns url kunna se ut såhär:

https://curiousmind.se/kunskapsbank/matning-analys/utm-tagga-som-ett-proffs?utm_source=linkedin&utm_medium=organic&utm_campaign=utm-aug22

Den visar att “linkedin” är källa, “organic” är medium och att vi valt att kalla vår kampanj “utm-aug22”.

I exemplet ovan har vi med taggarna för källa, medium och själva namnet på kampanjen. De taggarna ska du alltid använda. Sen kan du lägga till ytterligare taggar för extra information, beroende på syfte och kanal. Det är alltså en god idé att börja med att fundera på vad det är du vill få reda på, samt vad du bör fylla i för att kunna jämföra med tidigare kampanjer.

Eftersom det är så viktigt att vara konsekvent och alltid använda samma struktur ska du dokumentera vilka kampanjnamn och taggar du använder. Därför är Excel smidigt att använda då dokumentationen kommer på köpet när du skapar taggarna.

När ska jag UTM-tagga?

I Google Analytics kan du ta del av en viss information även utan taggar, som trafik till en landningssida och vilka källor som lett in trafiken. Men du vill förmodligen se mer än så. Så fort du vill driva trafik till en webbsida ska du använda UTM-taggar.

Tips! Du kan även tagga tryckta annonser. Då använder du antingen en QR-kod eller en så kallad vanity URL. Det senare innebär i princip att man leder trafiken från en väldigt enkel internetadress till den egentliga adressen, komplett med UTM-taggar. Det senare kan även användas i till exempel radioreklam.

Slutligen, vad står UTM för egentligen?

UTM står för Urchin Tracking Module. Urchin betyder sjöborre men det finns ingen logisk koppling till just det, utan kommer sig av att Google Analytics föregångare hette just Urchin och det var för det verktyget som URL-parametrarna skapades.

Kontakta oss