Få ordning på din webbplats.


Ämne
  • Mätning och analys
Datum
  • 2021-06-11

Det finns många delar att undersöka och optimera på en sajt. Det är både innehåll, teknisk konfiguration och SEO (sökmotoroptimering) som bidrar till hur en sajt upplevs och presterar. Här tipsar vi kring vad som kan vara bra att tänka på och hur du kommer igång med optimeringsarbetet.

Säkerställ riktningen för arbetet

Genom att definiera syftet med genomgången av sajten är det lättare att följa upp hur väl du sedan lyckats.

  • Ska du försäkra dig om att sajten håller en bra grundläggande nivå eller ska den klara av strikta tillgänglighetskrav?
  • Webbplatsen kanske helt enkelt ska svara mot och leverera på ditt företags satta mål (KPI:er)?
  • Har ni en SEO-strategi som ska förverkligas eller är översynen och utvärderingen ett steg på vägen mot att implementera en sådan?

Det är bra om du ser till att ha rätt resurser och kompetens på plats för att förvalta och driva igenom de olika brister som kommer identifieras. Se till att ambitionerna matchar din förmåga, eller ta in rätt hjälp för att genomgången av din sajt också kan leda till konkreta fixar och åtgärder.

Utvärdera din sajt med olika verktyg.

Det finns många verktyg att testa. En del är gratis mot att du lämnar din mailadress och andra har en begränsning på antal sidor som omfattas innan du behöver betala för en licens eller liknande.

Några verktyg som kan användas för att testa och utvärdera din sajt är:

De flesta mäter sådant som avgör sajtens hälsa på flera områden, som ofta överlappar varandra. Det är både tekniskt och ur ett sökmotor-perspektiv viktigt vad webbplatsen har för laddningstid, om det finns metadata, hur taggning och indexering ser ut, vad det är för länkstatus med mera.

Inkludera och tillgängliggör din sajt för fler

Ur ett användarperspektiv är sajtens tillgänglighet vad gäller både innehåll och form viktig. Frågor du kan ställa dig:

  • Är min sajt mobilanpassad?
  • Har jag tillräckligt hög konstrast på textuellt innehåll för att någon med en synskada ska kunna utläsa vad som står?
  • Har mina bilder alt-texter som kan läsas upp vid syntolkning?

Du kan säkert också skriva om och förenkla dina texter, UX-anpassa din copy och se över menynamn och struktur på sajten för att förenkla för dina besökare och göra det lättare för dem att förstå och hitta på din webbplats.

Strukturera din data

Börja med att exportera din sajts innehåll till Excel eller Google Kalkylark. Lite beroende på vad du sitter i för CMS (content managemnt system) så kan exporten av data se olika ut, men sidadresser, textuellt innehåll och metadata brukar nästan alltid gå att få ut. I ståtliga rader kan du nu sortera, filtrera och få en bättre överblick av innehållet.

Här kan du enkelt bygga vidare på din data med;

  • hur prioriterat innehållet är ur ett verksamhetsperspektiv
  • ett betyg för vilken kvalitet du bedömer att sidan har

Du kan till exempel skapa en kolumn som ska innehålla ett betyg på sidan. Skalan kan gå mellan 1 till 5 eller A-D, vilket du nu känner dig mest bekväm med. Betyg 1 kan då betyda att sidan inte bedöms vara så bra (stor förbättringspotential) och betyg 5 betyder att du är nöjd med den för tillfället. Du kan också kombinera skalan med färgkodning av cellerna där färgkoden kan ge dig en snabb guidning i hur svårt eller enkelt något är att ändra.

Du kan också göra en kolumn för prioritering. Vilka parametrar du än vill lägga till så får du nu ett värde i arket som du sedan enkelt kan filtrera på. Vissa sidor håller kanske inte en hög kvalitet och är viktiga att fixa till för att höja kvalitén på den sidan, men det är kanske samtidigt inte en sida som ska prioriteras högt utifrån ett verksamhetsperspektiv. Du kan också kategorisera och färgmarkera innehållet utifrån exempelvis ämnesområden för att snabbt få en överblick över mängden innehåll för olika delområden.

Se över din sajt med jämna mellanrum och optimera vartefter. Du kan alltid fördjupa dig och göra sajten bättre på en eller flera av de delar som utgör en riktigt bra sajt.

Nyfikenhet varar längst.

Ta del av trender och insikter. Prenumerera på Curious Minds nyhetsbrev.