Artiklar

Skapa en kampanj på LinkedIn.


Datum
  • 2020-10-01

På gång att börja annonsera på Linkedin? Här får du en komplett guide över hur du skapar en kampanj i LinkedIn Campaign Manager.

Innan du sätter igång

För att annonsera på LinkedIn måste du först och främst vara ansluten till kampanjverktyget Campaign Manager. Hur du skapar ett annons-konto kan du läsa mer om i LinkedIns egna guide.

Du behöver även ha en Insight-tag på din sajt, ett betalkort kopplat till ditt konto och en förståelse för att LinkedIns annonsering bygger på ett auktionssystem där olika annonsörer budar om synligheten i användarnas flöden. Vi kommer inte att gå in närmare på de här bitarna, utan hoppar istället direkt till själva uppsättningen av en kampanj.

Kampanjhantering i tre steg

Startsidan för ditt annonskonto kallas för Kampanjhantering. Här skapar du nya kampanjer och ser resultat för de gamla.

Att skapa en kampanj på LinkedIn sker i tre steg:

  1. Skapa kampanj
  2. Skapa annons
  3. Granska och lansera.

Nedan guidar vi dig igenom alla dessa steg. Klicka på den blå rutan “Skapa kampanj” och du är igång!

Steg 1. Skapa kampanj

I förhållande till en del andra annonseringsplattformar är en kampanj på LinkedIn inte så tidskrävande. Flest inställningar görs i det första steget där du väljer kampanjmål, bygger en målgrupp, väljer annonsformat samt sätter schema och budget.

Kampanjmål

Börja med att välja ett marknadsföringsmål baserat på om du vill nå Medvetenhet, Överväganden eller Konverteringar. Du väljer den målsättning som passar din kampanj bäst.

Det val du gör här lägger grunden för din annonsering, vilka mottagare som kommer att mötas av den och vilka annonsformat du kan välja. För mer information kan du peka i de olika rutorna och få en kort sammanfattning över respektive mål.

Målgrupp

Här väljer du vilka LinkedIn-användare som ska mötas av dina annonser. Du ställer in platser där annonserna ska visas, bestämmer vilket språk mottagaren ska ha i sin profil och bygger din målgrupp utifrån bland annat jobbtitlar, jobberfarenhet, utbildning och intressen.

Alla målgrupper du skapar kan sedan sparas och plockas fram till nästa kampanj, då ligger de under sparade målgrupper. Du kan också använda dig av LinkedIns egna målgrupper, eller utgå ifrån en sådan och komplettera med egna val.

När du bygger din målgrupp börjar du med att skriva in önskade egenskaper i sökrutan.

Är du osäker på exakt hur din målgrupp ska se ut? Inga problem. Börja med att skriva in något grundläggande för din annonsering, så kommer LinkedIn med förslag. Om du t.ex vill att din målgrupp ska byggas utifrån en koppling till “sociala medier” kan du använda det som sökterm och sedan välja om det ska vara en kompetens, jobbtitel, en av medlemmens grupper eller ett intresse.

Baserat på ditt val får du nya förslag för att forma målgruppen ytterligare. Om du t.ex. väljer “sociala medier” som en kompetens kan du därefter lägga till, eller söka manuellt efter de specifika kompetenser du önskar hos din målgrupp.

Vid val av jobbtitlar dyker det upp en flik där du bestämmer om det ska vara en nuvarande eller tidigare jobbtitel. Här kan du välja båda alternativen, dels för att få en bredare målgrupp men också för att inte gå miste om mottagare som kanske har angett en annan roll i sin profil, men besitter den kunskap du vill nå med din annonsering.

Den sista rutan för målgruppen handlar om att begränsa din målgrupp eller utöka den ytterligare. Här kan du exkludera mottagare, t.ex. anställda vid ditt eget företag, specifika jobbtitlar eller kompetenser.

Om du bockar i den lilla rutan för Aktivera Utökad målgrupp kommer LinkedIn att söka utanför din målgrupp efter mottagare med liknande egenskaper. Detta kan vara klokt om din målgrupp är väldigt snäv och du vill få en möjlighet att nå fler.

Vill du veta mer om målgruppsbyggande? Ladda ner LinkedIns egen guide här (https://business.linkedin.com/marketing-solutions/strategy-guides/your-guide-to-linkedins-targeting-capabilities).

Annonsformat

Nu är det dags att skapa annonsen. Beroende på vilken målsättning du valde inledningsvis ser dina formatmöjligheter lite olika ut, men du kan bland annat välja videoannons, enskild bild-annons, plats-annons och galleriannons. Den sistnämnda innehåller två eller fler bilder i samma annons.

Placering

Här bestämmer du om din annonsering ska innefatta LinkedIn Audience Network, att dina annonser också visas utanför LinkedIn i till exempel partner-appar och på webbplatser. Du kan välja denna inställning och sedan manuellt exkludera de platser där du eventuellt inte vill synas.

Budget och schemaläggning

Du kan välja antingen dagsbudget eller total budget – eller både och som en säkerhetsåtgärd. Om du väljer att endast sätta en dagsbudget är det bra att veta att din faktiska dagliga kostnad kan bli upp till 20 % högre, eftersom LinkedIn kan fortsätta att visa din annons även efter det att din budget har uppnåtts.

Om det är klurigt att bestämma budgetens storlek har du alltid hjälp av LinkedIns egen resultatprognos i högra sidan av vyn. Den ger dig alltid ett estimat över hur många visningar eller klick dina slantar bör räcka till.

När du ställt in budget bestämmer du också kampanjens tidsperiod genom att sätta ett start- och slutdatum.

Slutligen kan du aktivera budtyp och sätta ett budbelopp, vilket innebär att du manuellt ger dig in i LinkedIns budgivning och anger vad du är beredd att betala för t.ex. visningar eller klick till din webbplats. Det här kan göra din annonsering dyrare, men det kan också se till att du når ditt interna mål med kampanjen.

Konverteringsspårning

Om du vill kunna mäta hur mottagare beter sig på din sajt efter att de har klickat på eller sett din LinkedIn-annons väljer du konverteringsspårning. Med konvertering menas den handling som du vill att andra ska utföra på din webbplats, till exempel fylla i ett formulär eller slutföra ett köp.

Du skapar en konverteringsspårning genom att först namnge den och sedan:

  1. Ange inställningar: välj vilken handling konverteringen ska innebära, sätt en manuell prislapp på vad du är beredd att betala för en konvertering (valfritt) och bestäm inom vilken tidsperiod som en konvertering kan räknas från det att mottagaren sett eller klickat på annonsen.
  2. Definiera hur du vill spåra konverteringen: att använda Insight Tag över hela webbplatsen rekommenderas, men du kan också använda en händelsespecifik pixel för att spåra konverteringar som inte är knuten till webbsidor. Till exempel kan du spåra knapptryck, för att senare återannonsera till dem som klickat på din knapp.

Steg 2. Skapa annons

Nu är det dags att skapa din annons, har du bild och copy på det klara så går det här steget fort.

Börja med att namnge annonsen, eller låt LinkedIn göra det åt dig. Skriv sedan in din introduktionstext, det annonsen vill berätta. Under måladress anger du den webbsida dit mottagaren ska skickas. Ladda upp din annonsbild och sätt en passande rubrik. I fältet för beskrivning kan du komplettera din annons med ytterligare information, denna är endast synlig för en liten del människor, t.ex. de som ser den på Linkedin Audience Network. Avsluta med att välja en passande Call to Action, en uppmaning till mottagaren att läsa mer, delta eller kanske ansöka om en tjänst. Sedan trycker klickar du på den blå skapa-knappen så att du kommer till kampanjens tredje och sista steg.

Steg 3. Granska och lansera

Steg tre handlar om att se över din kampanj innan du trycker igång den. Här påminns du om din budget, målgruppsstorlek och kampanjens estimerade utfall.

I knappen med de tre punkterna kan du välja att förhandsgranska din annons, se hur den kommer att se ut i mottagarens flöde samt duplicera den när du på ett snabbt och smidigt sätt vill skapa fler annonser till samma kampanj.

Ser allt bra ut? Kul! Då klickar du på den blå knappen där det står nästa för att publicera kampanjen.

Nu kan du nog nästan allt om att sätta upp en kampanj i LinkedIn Campaign Manager. Ju oftare du gör det desto roligare blir det och snabbare går det. Det är bara att sätta igång alltså.

Kontakta oss