Artiklar

Skapa en lyckad SoMe-strategi.


Datum
  • 2019-03-05

En strategi för de sociala kanalerna är viktig att ha på plats för att kunna arbeta målinriktat. Här bjuder vi på en modell vi brukar använda oss av som ger bra effekt.

En strategisk riktning

Att ha en närvaro i sociala medier är idag en självklarhet för såväl myndigheter som företag – men hur gör man närvaron meningsfull? Med hjälp av nedanstående steg kan du skapa en strategi som på ett konkret sätt stöttar dina affärs- eller verksamhetsmål, vare sig det handlar om att nå ut till kunder, öka varumärkeskännedomen eller särskilja dig från konkurrenter.

Steg 1: Content creation

Det första steget handlar om att skapa rätt innehåll. Sådant som dina målgrupper är intresserade av, minns och tycker om. I sociala medier får varumärket ta ett steg tillbaka till förmån för berättelser, nervkittlande historier eller tips på hur målgruppen kan förbättra sin vardag. Här är det viktigt att identifiera dessa berättelser och det mänskliga bakom varumärket för att lyckas nå ut till ”människan bakom konsumenten”.

I content creation-steget ingår också det praktiska innehållsskapandet – att skriva texter, spela in och redigera video samt bearbeta bilder. Här är det centralt att vara insatt i vilka format som ligger rätt i tiden och överväga frågeställningar som ”Ska vi satsa på video? I så fall i vilket syfte?” och ”Hur kan vi förbättra våra kunders vardag genom vår närvaro i sociala medier?”.

Steg 2: Content distribution and analysis

När innehållet är gjort gäller det att få ut det till rätt målgrupp. Att enbart publicera det i sina flöden på Facebook eller Instagram är sällan tillräckligt då målgruppen ännu inte blivit en del av följarskaran. Det blir lite som att skicka ett kärleksbrev med flaskpost. Innehållet hamnar lätt i irrelevanta händer och kärlekshistorian uteblir. Så vill vi inte ha det. Genom att i stället distribuera och utvärdera innehåll med hjälp av analysverktyg såsom Facebook Business Manager, ser du till att innehållet hamnar i rätt händer. Dessutom kan du mäta vilken typ av innehåll som engagerar mest och utifrån insikterna förstärka det som engagerar och kapa det som inte skapar värde.

Målet är att skapa ett kretslopp där du med hjälp av kontinuerlig utvärdering skapar bättre innehåll och ständigt fördjupar relationen till kunder, följare och intressenter.

Steg 3: Content coaching and development

Mycket av dagens innehåll i sociala medier skapas här och nu och i realtid. För att hänga med i tempot är det viktigt att organisationer har en hög digital kompetens i alla led så både vd och kundtjänstavdelningen har grundläggande förståelse för sociala medier. Det ger många fördelar: organisationen blir en bättre beställare, får ökad beredskap vid kriser och stärkt ambassadörskap bland medarbetarna.

Det var i korthet våra tre viktiga steg till hur du strategiskt kan arbeta med sociala medier för bättre effekt. Behöver du hjälp med hela eller delar av arbetet så finns vi förstås nära. Vi jobbar med alla delar och tack vare att vi gärna sitter på plats hos våra kunder coachar vi både chefer och medarbetare för att lyfta och spetsa närvaron.

Kontakta oss