Artiklar

Fortsätt utvecklas som skribent.


Datum
  • 2020-11-04

Det är lätt att hamna i gamla invanda hjulspår som skribent. Kanske är det dags att vässa din penna ytterligare och hitta nya infallsvinklar till dina texter. Då kan en textcoach vara precis den vitamininjektion du behöver.

Att skriva är ett hantverk. För att fortsätta utvecklas som skribent så behöver du få utrymme att diskutera dina texter emellanåt. Du behöver inspireras av andras texter och få respons på dina egna.
Johanna Olsson, Curious Mind

Utöver sitt yrke som kommunikatör och copy på Curious Mind så är även Johanna Olsson författare. Hon har arbetat med text i alla möjliga genrer och har lång erfarenhet av att diskutera och utveckla både sina egna och andras texter. Kanske är det därför som textcoachning ligger henne lite extra varmt om hjärtat.

Skillnaden mellan korrektur och textcoachning

Medan korrektur i regel handlar om att visa på stavfel eller felaktiga meningsuppbyggnader, så handlar textcoachning om att titta närmare på helheten av texten. Johanna kallar det för att granska texten på makro-nivå.

– Som textcoach börjar jag alltid med att se över helheten, förklarar hon. Syfte, målgrupp, kanal, disposition och tonalitet. Fyller texten sitt ändamål? Fångar den mitt intresse? Vad tar jag med mig efter läsningen? Därefter kan jag gå in på mikronivå och markera stavfel och liknande, men det är mer något man bjussar på längs vägen. Huvudsyftet med textcoachning är aldrig korrektur, utan textens mål och mening.

Vad är en bra text och varför är det så viktigt?

I dag strävar nästan alla företag efter att sprida innehåll, vilket leder till ett slags ”content overload”. Om du vill att dina texter ska bli lästa måste de stå sig i konkurrensen med alla andra artiklar som finns. Dessutom har dina läsare en mängd andra saker som kräver deras tid och uppmärksamhet. Du har därför inte mer än några sekunder på dig att övertyga läsaren om varför de ska investera sin tid i just din text.

– Man skulle kunna definiera en bra text som en text som blir läst av målgruppen den är skriven för, säger Johanna. Det spelar ingen roll att du har korrekt information och hänvisningar till var man ska göra vad, om din målgrupp inte tar till sig informationen. Så den enda fråga du borde ställa dig själv är: ”Är den här texten intressant för min målgrupp?”

Riktigt bra innehåll ger även bra spridning vilket gör att den rankar bättre i sökresultat. Att fortsätta utvecklas som skribent gynnar alltså både dig och företaget du jobbar för.

Hur blir man en bättre skribent?

– För det första genom att inse att man aldrig blir färdig som skribent, understryker Johanna. Din penna och verktygslåda är något du kan fortsätta utveckla hela livet. Om du har den inställningen kommer du att bygga en större medvetenhet kring ditt skrivande. Du kommer att reagera på andra skribenters exempel och fundera över varför du tyckte att just den skribenten uttryckte sig så bra. Ett annat sätt att bygga medvetenhet kring sitt skrivande är genom att få och ge respons på text.

– Har du möjlighet att lämna ifrån dig dina texter till en kollega, så gör det, säger Johanna. Har du tur så har du bra kollegor som kan ge dig nya infallsvinklar och en ny blick på dina texter. Erbjud dig att göra detsamma för dem. Det kan upplevas som lite blottande att lämna ifrån sig texter som man har skrivit, men om man både får och ger respons på varandras texter brukar man snabbt komma över den tröskeln.

Tre snabba tips för att fortsätta utvecklas som skribent:

  1. Skriv, skriv, skriv – För att bli en riktigt bra ryttare ska man ha ramlat av hästen minst hundra gånger sägs det. Samma sak gäller för skrivandet. Med erfarenhet kommer utveckling.
  2. Inspireras av andras goda exempel – Samla på olika exempel du tycker är bra och fundera på varför du fångades av just den texten. Låt dig inspireras.
  3. Be om respons på dina texter och ge respons till andra – att få konstruktiv respons på dina texter är bästa sättet att utveckla din penna ytterligare. Erbjud även respons till andra om möjligheten finns. Genom att både granska andras texter och få respons på dina egna bygger du en medvetenhet kring hantverket.

Vill du att en textcoach ser över dina texter? Kontakta oss på Curious Mind så hjälper vi dig!

Kontakta oss