Artiklar

Så skriver du punktlistor.


Datum
 • 2018-02-20

Punktlistor. Dessa underbara, förenklande men ibland förvirrande uppställningar. Hur fungerar det egentligen med skiljetecken? Ska det vara stor eller liten bokstav i början av punkterna? Man kan ju göra på så många sätt och alla verkar göra lite olika. Nu reder vi ut vad som gäller, en gång för alla.

Ska det vara stor eller liten bokstav i punktlistor?

Om punktsatserna ska inledas med stor eller liten bokstav beror på vilken sorts punktlista det är. Man kan nämligen dela upp punktlistor i två typer:

 • Punktlistor där varje punktsats är en egen mening.
 • Punktlistor där den inledande frasen och punktsatserna blir en enda mening tillsammans.

Här ovanför ser vi ett exempel på den första sortens punktlista, den där varje punktsats är en egen mening. I en sån lista ska punktsatserna inledas med stor bokstav.

När hela listan tillsammans bildar en mening ska punktsatserna däremot inledas med liten bokstav.

Om du använder Word eller ett liknande ordbehandlingsprogram är det bra att kolla punktlistorna en extra gång, eftersom programmen själva brukar ändra till stor begynnelsebokstav i punktsatser där det egentligen ska vara liten. Då gäller det att vara uppmärksam och själv ändra tillbaka till små begynnelsebokstäver, om det är en sån typ av lista du vill skriva.

Hur fungerar det med skiljetecken i punktlistor?

Var punkterna ska hamna och om det ska vara kolon efter den inledande frasen eller inte har att göra med listans utformning. Här går vi igenom vad som gäller generellt för tre olika skiljetecken och visar sedan med tre exempel hur det ser i ut praktiken.

Punkt

När den inledande frasen och punkterna blir en enda mening tillsammans ska det inte vara punkt på varje rad, utan bara efter den allra sista punktsatsen.

Däremot ska det vara stor bokstav och punkt för varje punktsats när varje punkt är en egen mening.

Kolon

Om den första frasen är en inledning till en uppräkning ska den avslutas med kolon. Om den är inledningen på en mening ska den inte göra det.

Kommatecken

Ibland kan man se punktlistor med kommatecken sist i varje punktsats, men några kommatecken behövs inte och riskerar bara att ge ett rörigt intryck. Så skippa kommatecken i punktlistor.

Exempel på en punktlista som är en enda mening och som inleds utan kolon:

Punktlistor är bra när du vill

 • lyfta fram viktig info
 • förtydliga något krångligt
 • skapa luft i texten.

Exempel på en punktlista som är en enda mening och som inleds med kolon:

En punktlista innehåller följande:

 • en inledande fras
 • punkter
 • information.

Exempel på en punktlista där punktsatserna är egna meningar:

Det finns många fördelar med att använda sig av punktlistor:

 • De kan lyfta fram viktig information.
 • De kan förtydliga något krångligt.
 • De kan skapa luft och variation i texten.

Håll koll på symmetrin i listan

Ett av de vanligaste punktlistemisstagen handlar om något helt annat än stora bokstäver och skiljetecken: symmetri.

För att punktlistan ska vara logisk och göra jobbet behöver punktsatserna vara utformande på samma sätt. Du kan inte blanda punktsatser som är hela meningar med punktsatser som är fraser eller enstaka ord.

Och om punktsatserna består av fraser eller ord ska de tillhöra samma ordklass, om vi ska snacka grammatik.

Exempel på en lista som inte är symmetrisk:

Det här utmärker en bra punktlista:

 • Punktsatserna är symmetriska.
 • Listan är informativ.
 • Lagom många punktsatser.

I exemplet ovanför blir uppställningen asymmetrisk eftersom de två första punktsatserna är egna meningar och den sista är en fras. Exemplet nedanför visar hur man skulle kunna göra om den sista punkten så att det blir rätt.

Exempel på en lista som är symmetrisk:

Det här utmärker en bra punktlista:

 • Punktsatserna är symmetriska.
 • Listan är informativ.
 • Det är lagom många punktsatser.

Vi avslutar förstås med en punktlista som sammanfattar våra favorittips:

 • Inled med stor bokstav om punktsatserna är egna meningar och liten om allt är en mening tillsammans.
 • Håll koll på punkterna. Sätt punkt efter sista punktsatsen om allt är en mening tillsammans och efter varje punktsats om de är egna meningar.
 • Använd kolon efter inledningfrasen om frasen är fristående, och skippa kolon om listan är som en fortsättning på inledningsfrasen.
 • Se till så att listan är symmetrisk i utformningen.
 • Missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där delar vi med oss av våra bästa tips om allt från skiljetecken till SEO, precis lagom ofta.

Kontakta oss