Artiklar

Inkluderande och tillgängligt innehåll.


Datum
  • 2023-05-12

Du är säkert helt med på att du behöver jobba med både tillgänglighet och inkludering i din kommunikation, men har du koll på vad det faktiskt innebär? Vi går igenom grunderna och ger tips på hur du kommer igång.


Oavsett om du jobbar på en myndighet eller ett företag så vinner du på att arbeta med både inkludering och tillgänglighet. Om en kund känner sig inkluderad och representerad i ditt företags kommunikation så kommer hen förmodligen bli mer positivt inställd till er. Och genom att ha en tillgänglighetssäkrad webbshop så kan så många som möjligt navigera sig genom köpflödet.

Inkluderande kommunikation

Inkluderande kommunikation handlar om att utgå från jämställdhet och jämlikhet när vi framställer människor i vår kommunikation. Det handlar om att beskriva och skildra dem på ett sätt som inte bidrar till stereotyper och fördomar. Här kommer normkritik in. Normkritik innebär bland annat att se och ifrågasätta de normer som påverkar vår uppfattning om vad vi anser vara normalt. Att personer som använder rullstol bara syns på bild när kommunikationen handlar om rullstolar är inte att inkludera.

Tips på hur du kan börja jobba med inkludering

När du och ditt företag är redo, så är det här ett bra sätt att börja ett mer medvetet inkluderande kommunikationsarbete:

  • Diskutera och kom överens om vad ni lägger in i begreppet inkluderande kommunikation. Vad är viktigt i er kontext och varför?
  • Skapa en normkritisk checklista som du kan stämma av din kommunikation mot – det är lätt att falla in i gamla ovanor annars.
  • Inkludera så att det nästan inte märks. Ett exempel kan vara att det sitter människor runt ett bord där en av stolarna är en rullstol.
  • Utmana stereotypa normer. Ha till exempel bilder på män som tar hand om barn, kvinnor som sportar eller snickrar.


Tips! Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Läs mer om de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna på deras sajt.

Tillgänglig kommunikation

Tillgänglighet är också en sorts inkludering, men inte en inkludering som har med normer att göra. Det handlar istället om att det överhuvudtaget ska gå att få tillgång till kommunikation och information om man har en funktionsnedsättning. Det finns flera lagar kring digital tillgänglighet som omfattar både offentlig och privat verksamhet.

Tillgänglighet innebär att informationen ska presenteras på ett sätt som gör att så många som möjligt kan ta del av den, oavsett om det är i text, bild eller film. Det finns internationella riktlinjer, WCAG, som går igenom hur du skapar och publicerar digitalt innehåll på ett tillgängligt sätt. Din artikel ska alltså kunna läsas av en person som använder syntolkning, din film ska kunna ses och förstås av någon som är döv och har du en sajt ska den kunna besökas även om personen bara använder tangentbord för att navigera.

Tips på hur du kommer igång med tillgänglighet

  • Skriv förklarande länktexter – det ska vara tydligt vart man hamnar när man klickar på en länk. Det här är särskilt viktigt om man använder skärmläsare som läser upp innehållet på en webbplats. Skärmläsaren läser upp alla länkar efter varandra och då är det guld värt om texten beskriver vart man landar.
  • Skriv alt-texter till bilder – genom att göra det så kommer budskapet med till bilder som förmedlar ett budskap. Till exempel ett diagram.
  • Texta filmer – då kan filmen ses och förstås av någon som har en hörselnedsättning.
  • Använd klarspråk – klarspråk är en metodik för hur man skriver begripliga texter, här kan du läsa mer om hur du når fram med ditt budskap med hjälp av klarspråk.

Kontakta oss