Artiklar

Klarspråk – nyckeln till en lyckad SEO-text?


Ämne
  • Språk och copy
Datum
  • 2022-06-16

Skriv en bra text som mottagaren förstår så kommer google att ranka din webbsida högre i sökresultatet. Så lyder rådet när vi frågade en SEO- och en klarspråksexpert om hur vi tränger igenom bruset och når ut med budskapet.

Att innehållet på din webbsida är enkelt, begripligt och målgruppsanpassat är A och O för en bra användarupplevelse. Dessutom måste du sökmotoroptimera innehållet för att du ska få den trafik du vill ha. Med andra ord, klarspråk är viktigt för att mottagaren ska förstå ditt budskap, medan SEO är viktigt för att mottagaren ska hitta ditt budskap. Så hur väl går dessa tekniker hand i hand? Finns det motsättningar eller kan vi bara hitta synergier?

Vi satte Gustav Palm, SEO-expert och grundare av SearchIntent, och Gustaf Widegård, klarspråksexpert och digital kommunikatör på Curious Mind, i en soffa för att reda ut frågan. Se videon här eller läs nedan vad de kom fram till.

Så kombinerar du klarspråk och SEO

Har du de tekniska förutsättningarna för SEO på plats och koll på dina utvalda sökord (22 minuter in i videon berättar Gustav grunderna till hur du gör) ska du fokusera på att skriva en riktigt bra text. Där kan klarspråk vara nyckeln för att lyckas. Den som skriver för en sökmotor riskerar att krångla till det för sig själv. Klarspråk är en etablerad metodik för att nå fram med sitt budskap, och det finns gott om guider och tips.

Här är sex punkter som hjälper dig att kombinera klarspråk och SEO.

1. Det viktigaste först

Det finns många som är invanda med att bygga en text genom att starta med en bakgrund och avsluta med en slutsats eller slutkläm. Här ska vi tänka tvärt om, både för att skriva klarspråk och för att öka chanserna att ranka. Berätta omedelbart om poängen och ta sedan resonemanget. Finns ett intressant resultat, ett tydligt svar på en ställd fråga eller en uppmaning – låt texten börja med det.

2. Skriv tydliga rubriker

Enligt klarspråksmetoden är tydliga rubriker A och O. Både huvud- och mellanrubriker som tydligt beskriver vad läsaren kan förvänta sig av texten och stycket. Något som är helt i linje med sökmotoroptimering. Där är det också viktigt att tagga rubrikerna som H1, H2 och så vidare. Du behöver inte upprepa huvudsökordet i mellanrubrikerna, det är inte längre viktigt att ranka på Google. Däremot är det viktigt ur ett SEO-perspektiv att få med så kallade “longtail keywords”. Det vill säga synonymer, eller ord starkt kopplade till sökordet, som målgruppen också söker på med liknande avsikt.

3. Använd punktlistor

Punktlistor är ett bra sätt att både skapa överblick och lyfta viktig information. När du radar upp exempel och använder kommatecken, fundera på om en punktlista skulle kunna funka. Eller om texten är någon form av instruktion så kanske en checklista kan vara till fin hjälp för användaren.

4. Anpassa efter målgrupp

Du kan göra hur fina punktlistor och rubriker som helst, men skriver du till fel målgrupp så spelar det ingen roll varken för klarspråk eller SEO. Det är alltså viktigt för båda ändamålen att lära känna din målgrupp, men metoderna skiljer sig åt.

Målgruppsanpassa för klarspråk:

  • Ställ frågor till personer i din målgrupp.
  • Be någon i din målgrupp läsa din text.

Målgruppsanpassa enligt SEO:

  • Välj ut några sökord (till exempel genom att spana på vad konkurrenterna skriver om).
  • Undersök sökvolym och välj de med flest sökningar.
  • Googla dina ord och analysera de fem översta träffarna.

5. Förklara svåra ord

Både klarspråk och SEO vill att vi använder de ord som mottagaren använder. Det är så vi når ut och det är också så vi är begripliga. Ibland är det korrekta ordet inte samma som vi vanligtvis använder. Exempelvis heter bilförsäkring egentligen motorfordonsförsäkring. I sådana fall kan det vara bra att först och främst skriva de ord vi skulle använda när vi pratar och sedan förklara de svårare orden i texten.

Att förklara ett ord är också en lösning när ord med störst sökvolym inte längre är korrekta att använda. Ett föråldrat ord som majoriteten i samhället fortfarande använder kan du nämna i texten och förklara att det numera kallas någonting annat.

Undvik förkortningar om det går. Om du måste använda dem, eller där förkortningen är så etablerad så att det är den vi söker på, så var alltid noga med att förklara vad de står för.

6. Håll det kort (om det går)

När du skriver klarspråk ska du hålla det kort. Ta bort all onödig extra text som kan distrahera från huvudbudskapet. Här kan det bli en konflikt med SEO, där långa och uttömmande texter är vanliga bland de högst rankade sidorna.

Men mycket text behöver inte vara nödvändigt. Det beror dels på avsikten som folk har som söker, och vilken organisation du skriver för. Myndigheter kommer med stor sannolikhet att synas på ämnen kopplade till sitt uppdrag. De är helt enkelt så tydligt sammankopplade med ämnet så att Google inte behöver en massa text för att förstå att de är relevanta. Försäkringskassan kommer alltid att ranka på föräldrapenning och Skatteverket på deklaration.

Kontakta oss