Artiklar

Knep för inkluderande kommunikation.


Datum
  • 2023-01-12

Inkluderande kommunikation är viktigt för att spegla variationen i samhället. Men det är både lätt och mänskligt att utgå från egna erfarenheter och förväntningar om vad som är ”normalt” när vi producerar vårt innehåll. Med enkla knep har vi makten att förändra normer i stället för att bekräfta dem. Vi visar hur!

Vad är inkluderande kommunikation?

Inkluderande kommunikation handlar om att använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt i vår kommunikation. Målet är att spegla mångfalden i samhället och få fler att känna sig representerade utifrån:

  • ålder
  • kön
  • könsuttryck/könsidentitet
  • etnicitet
  • sexuell läggning
  • funktionsnedsättning
  • religion eller annan trosuppfattning.

Ju fler som känner igen sig, desto fler känner att innehållet är relevant för just dem. Och små justeringar kan göra stor skillnad.

Sju tips för mer inkluderande kommunikation

Med våra sju knep för inkluderande kommunikation ökar du representationen och får fler att känna igen sig i ditt innehåll.

1. Använd hen

Använd ”hen” när kön inte är relevant. Alla identifierar sig inte som man eller kvinna, och det är dessutom kortare än ”hon eller han”.

2. Gör medvetna namnval

Byt ut svenskklingande namn när du vill förklara något med hjälp av exempel.

3. Glöm inte bort landsbygd

Tänk på landsbygd, små städer och stora städer och hur förutsättningarna kan variera.

4. Tänk på olika yrkesgrupper

Tänk på variationen av yrken och arbetstider – kontorsjobb, serviceyrken, 9-5-jobb, skiftjobb, arbetslöshet och så vidare.

5. Utmana normer

Välj exempel och bilder som utmanar normer snarare än befäster dem. Lyft fram kvinnor i traditionellt mansdominerade yrken och tvärtom. Testa att porträttera tjejer som aktiva i stället för passiva – kanske när de sportar, snickrar eller reparerar en bil.

6. Porträttera familjer medvetet

Tänk på att familjer finns i många varianter utöver den klassiska kärnfamiljen med mamma, pappa, barn.

7. Låt någon ur en minoritet vara ansiktet utåt

Oavsett ämne och sammanhang, låt personer från minoriteter synas i dina kampanjer och i din kommunikation i stort. Libero har till exempel barn med Downs syndrom på sina blöjpaket men är även bra på att blanda etniciteter. Ett annat exempel är Smarteyes som i sin kampanj uppmärksammar samarbetet med Svenska Downföreningen. Det handlar om att låta personer med en funktionsvariation synas i helt vanliga sammanhang och inte bara när det handlar om funktionsvariationer.

Inkludera försiktigt

Och kom ihåg – balans är viktigt. Överdriv inte med normkritiska begrepp, bilder och exempel för sakens skull, utan försök att inkludera så att det knappt märks. Ju fler av oss som hjälps åt att påverka samhällets normer desto snabbare kan vi förändra.

Mer inspiration i ämnet

Kontakta oss