Artiklar

Skriv siffror och datum på rätt sätt.


Datum
 • 2019-04-15

Det är lätt att drabbas av förvirring kring hur siffror och datum ska skrivas. Som tur är finns det internationella standarder att luta sig mot, något som är särskilt viktigt när vi arbetar i allt mer internationella miljöer och delar information mellan länder och kulturer.

Med avstamp i Språkrådet guidar vi dig i vilka standarder som gäller, hur de syftar till att underlätta läsbarheten och hur vi undviker total sifferanarki.

Hur du skriver siffror i löpande text

Huvudregeln är att

 1. alla tal från ett till tolv skrivs ut med bokstäver
 2. talen 13 och uppåt skrivs ut i siffror.

Anledningen har att göra med läsbarhet. Särskilt när vi närmar oss hundratal och tusental som ettusentrehundrasjuttionio börjar det bli svårt att läsa. Det blir för långt, för oläsligt och tar upp för mycket plats. I stället skriver vi 1379. Mycket bättre. Nu är det kort, lättläst och visuellt tilltalande.

Men, finns det undantag?

Visst finns det undantag – här kommer en samlad lista:

 • Var konsekvent – om det finns fler tal i en mening skrivs de i samma format, till exempel: Vi har vin som är från 3 upp till 100 år gammalt. Och inte: Vi har vin som är från tre upp till 100 år gammalt.
 • Runda tal – tal som slutar med nollor som hundra, tusen och miljon skrivs ofta som en kombination av siffror och bokstäver, till exempel: Det bor ungefär 197 miljoner människor i Pakistan. Det är skönare för ögat och mer lättläst.
 • Ungefärliga tal – tal som skrivs ut med bokstäver: Ungefär en miljon människor. Och inte: Ungefär 1 000 000 människor.

Så skriver du datum – oavsett var du är i världen

Datum är bäddat för missförstånd eftersom det skrivs på olika sätt i olika delar av världen. Det finns en internationell standard, men inte alla länder följer den. Språkrådet rekommenderar följande:

 • 6 juli 2022 – i löpande text
 • 2022-07-06 och 6.7.2022 – i brev, protokoll och mer formella sammanhang.

Datumformat i Europa

I kommunikation med de nordiska länderna och inom EU är följande format standard:

 • 2022-07-06
 • 6.7.2022

Det händer att snedstreck används som separator mellan siffrorna, 6/7/22, men det korrekta när till exempel bäst före datum ska anges är att använda punkter.

Datumformat i USA

I USA skrivs datum månad-dag-år.

 • 7-6-22.

Det är en kvarleva från den brittiska kolonialtiden där datum skrevs – och fortfarande skrivs – till exempel July 6, 2022. Storbritannien har sedan dess anpassat sig tillsammans med resten av Europa, medan USA har behållit det äldre sättet att skriva.

Klockslag – kolon eller punkt mellan siffrorna?

Rekommendationen är att klockslag skrivs ut med punkter mellan timmar och minuter: 18.30, även om kolon också kan användas: 18:30 – båda fungerar alldeles utmärkt.

Tusentalsavgränsare

Tusentalsavgränsare använder vi för att tydliggöra ett tals heltal – här kommer tre vanliga varianter:

 • Sverige använder sig av mellanslag mellan tusental 1 000 000 000.
 • Många europeiska länder använder sig av punkter: 1.000.000.000.
 • Engelskspråkiga länder använder sig av komman: 1,000,000,000.

Slutligen

Vi hoppas att du blivit lite klokare kring hur siffror och datum ska skrivas. Att ha koll på och hålla sig till rekommenderade standarder är ett bra sätt att undvika förvirring, även om de kan skilja sig åt mellan olika länder.

Läs mer om skrivregler och det svenska språket på Språkrådet, och om du vill veta mer om internationell standard kring kvantiteter och enheter, se ISO.

Lycka till!

Kontakta oss