Artiklar

Var eller vart? Här får du minnesregeln.


Datum
  • 2020-07-28

När du ska använda var respektive vart kan upplevas lite krångligt, men det gäller bara att komma ihåg minnesregeln. Här guidar vi rätt när förvirringen är stor.

Skillnaden mellan var och vart

Var används när du syftar på en plats, ett läge eller en position – var någon eller något befinner sig.

  • Var är katten?
  • Var parkerade du bilen?
  • Var köper du dina kläder?

Vart används när du syftar på en riktning eller en rörelse – vart någon eller något är på väg.

  • Vart sprang katten?
  • Vart åkte bilen?
  • Vart är du på väg?

Minnesregel som hjälper dig på traven

För att komma ihåg vilken form du bör använda kan följande frågeställningar vara till bra hjälp:

  • Om en fråga kan besvaras med här eller där – då ska du använda var.
  • Om du kan svara på frågan med hit eller dit – då är det vart som gäller.

Varför ska vi skilja på var och vart?

I talspråk görs det sällan någon skillnad på var eller vart. Däremot rekommenderar språkrådet att de skiljs åt i skriftspråk för att bevara ordens betydelse, och menar att det inte finns någon egentlig anledning att sluta skilja dem åt.

För alla oss som arbetar med kommunikation i text är därför ovanstående minnesregel guld värd. Om inte annat för att inte störa läsupplevelsen för alla andra språkälskare.

Lycka till med skrivandet!

Kontakta oss