Artiklar

Så blir du en riktigt bra coach.


Datum
 • 2019-04-04

Coachning är ett effektivt sätt att hjälpa någon att komma vidare för att nå sina mål. På Curious Mind har vi utbildat oss i coachningens ädla konst hos utbildningsföretaget Framfot. Här är några lärdomar som kan göra även dig till en riktigt bra coach för kollegor, vänner eller dig själv.

Så, vad är egentligen coachning? Jo, coachning är en samtalsmetodik med syftet att hjälpa en person eller ett team att växa och utvecklas åt det håll hen eller de vill. Coachning kan hjälpa oss att fokusera på och nå uppsatta mål, hitta nya infallsvinklar, få nya idéer och förändra beteenden. Det uppmuntrar till eget ansvar och leder ofta till ökad effektivitet och motivation. Listan kan som synes göras lång. På Curious Mind jobbar vi med coachning internt, i uppstartsfasen hos nya kunder och löpande ute på våra kunduppdrag.

Därför ska man använda sig av coachning

Du har säkert själv upplevt att du varit i en situation som du vill ta dig vidare från. Du kanske har kört fast, inte vet vart du är på väg, eller så vet du ditt mål men inte vägen dit. Det är lätt att hamna i det läget, men det behöver tack och lov inte vara svårt att ta sig ur det. Det är här coachningen kommer in i bilden.

Så blir du en bra coach

Hur gör man då för att bli en bra coach? Steg ett är att ta reda på vilken situation personen eller teamet befinner sig i just nu, och hur det önskade läget skulle se ut. När det är identifierat är nästa steg att hjälpa dem att komma fram till lösningen på egen hand genom att ställa coachande frågor. Målet är att skapa självgående och motiverade medarbetare/team som kan ta beslut och hitta lösningar. Att skapa engagemang, delaktighet och ägarskap snarare än att sopa banan. Det gör att lösningen känns mer nåbar och realistisk. Här är det som coach viktigt att vara lyhörd och att lägga fokus på det som fungerar bra snarare är det som inte fungerar. Några viktiga egenskaper hos en duktig coach är att vara närvarande, lyssna, ställa frågor, utmana, bekräfta, stötta, uppmuntra och ge feedback.

NÖHRD – en frågemodell inom coachning

Modeller hit och teorier dit. Men, när det kommer till NÖHRD-modellen som vår ledarskapskonsult Olof Mark introducerade för oss är vi faktiskt nördigt förtjusta. Bokstäverna står för:

 • Nuläge
 • Önskat läge
 • Hinder
 • Resurser
 • Do it

Det handlar helt enkelt om att definiera nuläge och önskat läge, utforska vilka hinder som finns på vägen och vilka resurser/styrkor, åtgärder eller förändringar som krävs för att komma över dem och hitta tillbaka till riktningen som leder till vårt önskade läge. Kort och gott vad du vill uppnå och hur du ska nå dit. Det som är så bra med NÖHRD är att det går att använda inom de flesta områden – när du ska coacha andra, i möten, under förhandlingar, eller när du ska starta upp ett projekt eller en process. Det går även finfint att använda i ditt eget vardagsliv för att komma framåt med personliga mål eller hemmaprojekt.

Frågor att ställa utifrån NÖHRD

NÖHRD handlar alltså om att identifiera läget inom fem olika områden. Som hjälp på traven kan du som coach utgå från några frågor inom varje område för att ta dialogen framåt. Kom ihåg att du som coach inte ska komma med egna lösningar eller förslag även om det kan vara frestande. Det är personen som blir coachad som själv ska göra jobbet – även om du har svaret. Använd istället din kompetens till att ställa de rätta frågorna så ni kommer framåt i samtalet. Kom också ihåg att det är okej att det blir tyst ibland. Låt den du coachar tänka klart istället för att börja prata för att fylla tystnaden. Övning ger färdighet!

Nuläge

 • Vad har hänt?
 • Hur ser situationen ut?
 • Hur ser problemet/utmaningen ut?
 • Vad fungerar bra?
 • Vad fungerar inte bra?

Önskat läge

 • Hur skulle du vilja att det fungerade?
 • Hur skulle du vilja att situationen såg ut?
 • Vad vill du uppnå?
 • Var vill du befinna dig om X antal månader?

Hinder

 • Vad hindrar dig från att det ska bli som du önskar?
 • Vilka utmaningar ser du på vägen dit?
 • Vad behöver fixas för att du ska komma vidare till önskat läge?

Resurser

 • Vilka möjligheter ser du?
 • Vilka resurser/styrkor har du?
 • Vad kan hjälpa dig komma över hindren?

Do it/aktiviteter

 • Hur går du vidare för att ta dig till önskat läge?
 • Vilka olika steg behöver du ta för att nå målet?
 • Vilka konkreta aktiviteter kan du göra för att ta dig närmare målet?

Det är inte alltid man kan eller behöver svara på alla frågor. Men ju mer fakta ni har på bordet, desto lättare är det att komma vidare. Resultatet av detta arbete blir en massa svar som tillsammans är hela handlingsplanen för hur arbetet till att nå lösningen ska se ut.

Speedcoachning i vardagen

Ett enkelt men ack så kraftfullt verktyg som kan användas i vardagen är speedcoachning. Föreställ dig att du eller en person i din närhet har kört fast eller tappat motivationen. En vanlig reaktion är att visa medlidande och sucka ikapp, men vad händer om du vänder på det hela och istället ställer några coachande frågor om situationen? Speedcoachning skapar en dialog, lättar upp situationen och skapar en känsla av att det kanske inte är så svårt att skapa förändring.

Testa gärna redan idag med dig själv eller en kompis. Plocka några av NÖHRD-frågorna och kör igång. Lycka till!

Kontakta oss