Artiklar

Innovate or Die.


Datum
  • 2024-07-02

Innovera eller dö är ett överanvänt, men högaktuellt uttryck myntat för snart 30 år sedan av management-konsulten och författaren Peter Drucker. En ny forskningsrapport i The Review of Financial Studies 2024* visar att företag som inte satsar proaktivt på hållbarhet riskerar att förlora marknadsandelar och affärsmöjligheter. Det är dags att inse att hållbarhet inte bara är en trend – det är en nödvändighet för företags överlevnad och tillväxt.

En global ödesfråga

Klimatförändringar påverkar alla branscher och verksamheter. Enligt den nya forskningen är det företagen som tar proaktiva och innovativa steg inom hållbarhet som kommer att leda marknaden. Samma rapport konstaterar att passivitet i frågan straffar sig, både bland kunder och investerare. Det finns med andra ord direkta korrelationer mellan klimatfokus och affärsmässig framgång

Om du inte pratar om det, har det inte hänt

Hållbarhetsrapportering är inte bara en byråkratisk övning; det är en kraftfull kommunikationsstrategi. Med nya EU-lagstiftningar på horisonten kommer kraven på hållbarhetsrapportering att öka. Att vara transparent om dina hållbarhetsinsatser är inte bara bra för planeten, det är bra för affärerna.

Vissa organisationer drar sig för att tydligt kommunicera sina insatser inom hållbarhet, av rädsla för att verksamhetens arbete kan uppfattas som undermåligt eller att investerare kommer att befara lägre avkastning till följd av hållbarhetsinvesteringar. Greenhushing** – att tysta ner hållbarhetsarbetet av rädsla för kritik – är en fälla som kan kosta dig dyrt. Kunder och investerare vill veta vad du gör och vilka resultat du uppnår.

Att vara transparent i kommunikationen är centralt, även när det gäller rapportering av insatser som precis har sjösatts och ännu inte har nått de uppsatta målen.

Sluta mumla, börja tala klarspråk

På Curious Mind är vi experter på hållbarhetsrapporter och strategisk kommunikation. Vi vet hur man navigerar den komplexa balansen mellan att vara transparent och framhäva företagets hållbarhetsvision, samtidigt som företagets essens och varumärke lyser igenom.

Vi hjälper dig att förvandla dina hållbarhetsinsatser till en kraftfull berättelse som engagerar och inspirerar dina intressenter. Vi ser till att din hållbarhetskommunikation är tydlig, självsäker och trovärdig, så att du undviker greenhushing och istället visar stolthet över dina mål och framsteg.

Tydlig och ärlig kommunikation bygger förtroende och trovärdighet – och det återspeglas direkt i din kassa.

*Li Q. et al. “Corporate Climate Risk: Measurements and Responses.” The Review of Financial Studies 2024

Kontakta oss