Artiklar

Läge att hålla koll på EU:s AI-lag.


Datum
  • 2023-05-31

Är det dags att börja märka upp när innehåll har skapats med hjälp av AI? EU:s AI Act, världens första lag för artificiell intelligens, kan innebära krav på transparens och dokumentation när man jobbar med AI som arbetsverktyg. Vi går igenom vad vi vet så här långt.

Användningen av artificiell intelligens ökar i takt med att tekniken blir bättre och smartare. Och för varje steg framåt i utveckling dyker nya frågor om etik och ansvar upp. I över två år har EU-kommissionen jobbat på en lag som ska reglera användningen av AI. Du minns säkert våren 2018 när GDPR innebar att mycket av ditt dagliga jobb behövde sättas på paus för att kunna plugga in rätt och fel kring behandlingen av personuppgifter. Något liknande kan med stor sannolikhet hända snart igen – fast nu alltså med AI Act.

Vi vet ännu inte exakt hur lagen ska tillämpas, men här svarar vi på några grundläggande frågor om AI Act baserat på det vi vet så här långt.

Vad är “the AI Act”?

“The Artificial Intelligence Act” är namnet på den EU-förordning som EU-kommissionen först la fram som förslag i april 2021. Det är världens första lag för användningen av artificiell intelligens. Målet är att inom EU ha säkra, transparenta, etiska och objektiva AI-system som kontrolleras av människor.

Lagen reglerar både hur och vilken slags AI som får användas. Olika typer av artificiell intelligens klassas utifrån hur stor risk det är att den kan användas för att manipulera, skada eller utnyttja individer. Även system som kan skada miljö och klimat får en riskklass. Ett AI-system kan delas in i följande riskklasser:

  • oacceptabel risk
  • hög risk
  • begränsad risk
  • minimal risk.

Beroende på vilken riskklass är det sen olika krav på dokumentation, upphovsrätt, transparens med mera. Ett AI-verktyg som klassas med oacceptabel risk får inte användas.

När börjar lagen gälla?

EU-parlamentet röstade igenom lagförslaget i juni 2023. Nu pågår förhandlingar i ministerrådet. Lagen kommer omfatta alla nya AI-system som tillkommit efter det datum den antas och även system som genomför omfattande uppdateringar efter det.

Vilka omfattas?

Framför allt är det de som tillhandahåller olika AI-tjänster och verktyg som påverkas av lagen, men även det som lagen kallar professionella användare kommer beröras. För oss som jobbar med olika typer av digitalt innehåll och använder generativ AI som arbetsverktyg är alltså lagen väldigt viktig att hålla koll på.

Hur kan jag förbereda mig?

Eftersom lagen är så ny så är det ännu inte helt tydligt exakt hur vi ska förhålla oss till den. Du som jobbar med text eller annan innehållsproduktion och tar hjälp av AI bör hålla koll på vilken risk-klass som ditt verktyg omfattas av. Att börja dokumentera när, hur och varför du använt AI är en god idé och varför inte börja redan nu med att vara transparent till slutanvändaren.

Vi har till exempel börjat lägga till i slutet på en text om vi använt AI som assistent. Det är ett litet steg mot att börja anpassa sig till lagen och dessutom ett sätt att vara transparent och ta ansvar för det vi skriver.

Kontakta oss