Artiklar

Så funkar AI och ChatGPT.


Datum
  • 2023-03-13

ChatGPT, en chatbot som kan generera text i likhet med vad en mänsklig skribent kan skriva, är den senaste snackisen inom AI. Vi går igenom AI och ChatGPT från grunden, hur tekniken fungerar och hur du som kommunikatör kan ta hjälp av ChatGPT i ditt arbete.

Open AI:s senaste tillskott ChatGPT tågade in med buller och bång i november 2022. Den AI-drivna modellen har tränats på enorma mängder textdata från flera olika källor och lärt sig skapa sammanhängande texter och meningsfulla svar baserat på vad den tror är relevant. I den här artikeln förklarar vi vad AI och ChatGPT är, hur ChatGPT fungerar i praktiken och hur den kan användas som ett verktyg i arbetsvardagen.

Vad är AI och ChatGPT?

AI står för Artificiell Intelligens och är en teknologi som gör det möjligt för datorer att själva lära sig hur de ska lösa ett problem. AI-modeller kan bland annat tränas på att utföra uppgifter som att känna igen mönster, hantera data och tolka språk.

Den senaste snackisen inom artificiell intelligens är ChatGPT, en chatbot utvecklad av OpenAI. ChatGPT är en AI-driven textgenerator som kan skapa text utifrån den information och de instruktioner den matas med. Det är en modell för naturlig språkinlärning (NLP) som under sin utveckling tränats på enorma mängder textdata. Det innebär att ChatGPT kan generera text som liknar vårt sätt att skriva och uttrycka oss.

Hur funkar ChatGPT?

I grunden är ChatGPT alltså en maskininlärningsmodell som tränats på enorma mängder text från internet, böcker och artiklar för att lära sig att skapa liknande texter på egen hand. När en användare interagerar med ChatGPT genom att skriva in en fråga eller en instruktion (så kallad prompt), använder modellen den data den har tränats på för att skapa relevant text i gengäld.

ChatGPT kan exempelvis användas för att ta fram text om ett särskilt ämne. Vi testade ChatGPT genom prompten ”Hej, kan du skriva en engagerande rubrik till ett nyhetsbrev om AI för digitala kommunikatörer?”

Baserat på den data som ChatGPT har tillgång till genererade den följande svar: ”Absolut! Här är ett förslag på en rubrik: Kreativitet möter teknik – hur AI kan hjälpa dig att ta din digitala kommunikation till nästa nivå”.

Ganska smidigt, eller hur?

AI och ChatGPT som ett verktyg för digitala kommunikatörer

I takt med att ny teknik tar större plats i våra liv har frågor kring huruvida AI kan komma att ersätta mänskligt arbete aktualiserats allt mer. Det gäller inte minst ChatGPT i förhållande till kommunikatörsrollen. Och visst har ny teknik eliminerat behovet av vissa mänskliga färdigheter. Miniräknaren låter oss exempelvis göra komplicerade kalkyler utan att vi behöver vara bra på huvudräkning, och GPS:en visar oss rätt utan att vi behöver memorera vägen. Men tekniken är framför allt något som har gjort oss mer effektiva och frigjort mer tid till annat.

Istället för att se AI och ChatGPT som ett hot, tror vi snarare att tekniken kan fungera som ett hjälpmedel i arbetsvardagen och frigöra mer tid till det kreativa och strategiska arbetet. Med hjälp av ChatGPT kan man enkelt automatisera vissa delar av innehållsskapande, som att generera rubriker eller skapa produktbeskrivningar. Den kan också komma väl till pass när det är dags att skriva ett första utkast av artikeln, eller när man kört fast och behöver nya idéer till innehåll. ChatGPT kan även användas för att skapa chatbots som ett komplement till kundservice eller hjälpa användare att hitta rätt information på en webbplats.

Artificiell intelligens och ChatGPT från 1950-talet till idag

Utvecklingen av artificiell intelligens går i dagsläget i en rasande fart, och för att hänga med kommer vi att behöva hitta nya sätt att integrera AI i vårt dagliga arbete. Som avslutning tar vi en titt på utvecklingen av artificiell intelligens från 1950-talet till idag.

  • 1950-talet: Alan Turing publicerar sin artikel ”Computing Machinery and Intelligence” och introducerar idén om en maskin som kan tänka. Samtidigt myntar John McCarthy begreppet “Artificiell Intelligens”.
  • 1970-talet: Terry Winograd vid Stanford University utvecklar det första naturliga språkbehandlingsprogrammet SHRDLU.
  • 1980-talet: Det första autonoma fordonet, som kan navigera och köra självständigt, utvecklas.
  • 1990-talet: IBM:s dator Deep Blue vinner mot regerande världsmästaren Garry Kasparov i schack.
  • 2010-talet: Googleägda Deepminds Alphago vinner över världens bästa Go-spelare Lee Sedol.
  • 2020-talet: OpenAI:s GPT-3 lanseras. Samtidigt investerar Microsoft i OpenAI i syfte att kommersialisera artificiell intelligens och implementera tekniken i sina produkter.

PS. Delar av den här texten har skapats med ChatGPT3.5 (mars 2023) som assistent.

Kontakta oss